Veel voorkomende problemen bij scheepsmotoren
(de oorzaak en het gevolg)

In onze gesprekken worden soms in een rap tempo technische termen gebezigd. Jargon. Hieronder leest u de uitleg. Dan bent u maar vast gewaarschuwd en op de hoogte.

Klik op de woorden hieronder, en de accordion ontvouwt zich met de uitleg.

Blauwe rook uit de uitlaat van een motor is vaak een teken van problemen met de verbranding of smering van de motor. De exacte oorzaak kan variëren, maar het is belangrijk om dit probleem serieus te nemen, omdat het kan wijzen op ernstige motorproblemen. Hier zijn enkele mogelijke oorzaken, wat er moet gebeuren en wat de gevolgen kunnen zijn:

Mogelijke oorzaken van blauwe rook:

 1. Olieverbruik: Een van de meest voorkomende oorzaken van blauwe rook is overmatig olieverbruik. Als er olie in de verbrandingskamers terechtkomt, kan dit leiden tot blauwe rook uit de uitlaat. Dit kan worden veroorzaakt door lekkende zuigerveren, klepsteelafdichtingen of andere smeringgerelateerde problemen.
 2. Versleten zuigerveren: Als de zuigerveren versleten zijn, kan dit leiden tot olielekkage in de verbrandingskamers, wat blauwe rook veroorzaakt.
 3. Olie lekkage: Olie kan ook lekken van andere componenten, zoals de oliekeerringen of klepdeksels, en in de verbrandingskamers terechtkomen.
 4. Turboladerproblemen: Bij sommige turbo-opgeladen motoren kan een defecte turbolader olie in de inlaatlucht duwen, wat blauwe rook kan veroorzaken.
 5. Te veel olie in het carter: Overvulling van het oliecarter kan leiden tot overmatige olieverbranding en blauwe rook.

Gevolgen van blauwe rook:

Het negeren van blauwe rook kan leiden tot ernstige gevolgen, waaronder:

 • Verslechtering van de motorprestaties.
 • Hoger brandstofverbruik.
 • Motorbeschadiging en hogere reparatiekosten.
 • Milieuproblemen vanwege verhoogde uitstoot.
 • Vermindering van de levensduur van de motor.

Het is van essentieel belang om blauwe rook uit de uitlaat serieus te nemen en snel de nodige stappen te ondernemen om de oorzaak te achterhalen en te verhelpen om verdere schade te voorkomen en de motor weer in optimale staat te brengen.

Compressieverlies in een scheepsmotor verwijst naar een situatie waarin de motorcilinders niet in staat zijn om voldoende compressie te genereren tijdens de compressieslag. Compressie is essentieel voor een efficiënte verbranding en het genereren van vermogen. Als er compressieverlies optreedt, kan dit leiden tot een verminderd vermogen, slechte prestaties en andere problemen. Hier zijn enkele situaties waarin compressieverlies kan optreden:

 1. Cilinder- en zuigerproblemen: Compressieverlies kan optreden als de zuigerveren of cilinderwanden beschadigd zijn. Bijvoorbeeld, als de zuigerveren versleten zijn of gebroken, kan er lucht ontsnappen tijdens de compressieslag, wat leidt tot verlies van compressie.
 2. Kleppenproblemen: De kleppen in de motor regelen de inlaat- en uitlaatgassen. Als de kleppen niet goed sluiten of afdichten, kan er lucht ontsnappen tijdens de compressieslag. Dit kan worden veroorzaakt door versleten klepzittingen, klepsteelafdichtingen of klepveren.
 3. Pakkingproblemen: De cilinderkop en de cilinderblokken zijn meestal van elkaar gescheiden door pakkingen om een goede afdichting te garanderen. Als deze pakkingen beschadigd raken of lekken, kan er compressieverlies optreden. Hetzelfde geldt voor de koppakking tussen de cilinderkop en het motorblok.
 4. Onjuiste klepspeling: Als de klepspeling niet correct is afgesteld, kunnen de kleppen niet goed sluiten, waardoor er compressieverlies optreedt.
 5. Motorrevisie of versleten onderdelen: Na verloop van tijd slijten motoronderdelen, en als de motor niet regelmatig wordt onderhouden of gereviseerd, kan dit leiden tot compressieverlies.

Wij hebben wekelijks zo’n 2 tot 4 motorblokken op hun eigen werkbank staan die voor uiteenlopende redenen zijn gedemonteerd. Dit is een van die redenen.

Compressieverlies kan worden vastgesteld door een compressietest uit te voeren, waarbij de druk in de cilinders wordt gemeten tijdens de compressieslag. Als de gemeten druk significant lager is dan de specificaties van de fabrikant, kan dit duiden op compressieverlies en is verder onderzoek en reparatie nodig om de oorzaak vast te stellen en te verhelpen.

Grijze tot witte rook uit de uitlaat van een dieselmotor kan duiden op verschillende problemen met de verbranding en de verbrandingskamer van de motor. De exacte oorzaak kan variëren, en het is belangrijk om dit probleem serieus te nemen, omdat het kan wijzen op mogelijke motorproblemen. Hier zijn enkele mogelijke oorzaken, wat er moet gebeuren en wat de gevolgen kunnen zijn:

Mogelijke oorzaken van grijze tot witte rook:

 1. Koude start: Bij een koude start kan grijze tot witte rook verschijnen als gevolg van condensatie in de uitlaat. Dit is meestal normaal en verdwijnt wanneer de motor opwarmt.
 2. Lekkage in het brandstofsysteem: Grijze tot witte rook kan worden veroorzaakt door lekkage in het brandstofsysteem, waardoor lucht in het systeem terechtkomt en de verbranding verstoort.
 3. Onjuiste verbranding: Een slechte verbranding in de motor kan leiden tot de vorming van grijze tot witte rook. Dit kan worden veroorzaakt door problemen zoals onjuiste timing van de brandstofinjectie, versleten injectoren of lage compressie.
 4. Oververhitting: Als de motor oververhit raakt, kan dit leiden tot grijze tot witte rook. Oververhitting kan schade aan de motor veroorzaken en moet onmiddellijk worden aangepakt.

Gevolgen van grijze tot witte rook:

De gevolgen van grijze tot witte rook kunnen variëren afhankelijk van de oorzaak, maar ze kunnen onder meer zijn:

 • Vermogensverlies.
 • Slechtere brandstofefficiëntie.
 • Motorbeschadiging en hogere reparatiekosten.
 • Milieuproblemen vanwege verhoogde uitstoot.
 • Vermindering van de levensduur van de motor.

Het is van essentieel belang om grijze tot witte rook uit de uitlaat serieus te nemen, de oorzaak te identificeren en snel de nodige stappen te ondernemen om het probleem te verhelpen om verdere schade te voorkomen en de motor weer in optimale staat te brengen.

Ketelsteen, ook wel bekend als kalkaanslag of kalksteen, kan zich vormen in de koelsystemen van scheepsmotoren. Het ontstaat wanneer calcium- en magnesiummineralen in het koelwater neerslaan en zich ophopen op de warmteoverdragende oppervlakken, zoals koelradiatoren of warmtewisselaars. Dit fenomeen kan optreden in zowel de zoetwater- als zoutwaterkoelsystemen van schepen. Hier zijn de belangrijkste aspecten met betrekking tot ketelsteen bij scheepsmotoren:

Hoe ontstaat ketelsteen bij scheepsmotoren:

 1. Waterbronnen: Water dat wordt gebruikt in het koelsysteem van schepen kan calcium- en magnesiumzouten bevatten. Deze mineralen lossen op in water en vormen opgeloste ionen.
 2. Verhitting: Wanneer het koelwater door het koelsysteem stroomt, wordt het verwarmd wanneer het in contact komt met de warmteoverdragende oppervlakken van de motor, zoals de cilinderkop of warmtewisselaar.
 3. Neerslag: Naarmate het water wordt verwarmd, neemt het opgeloste calcium en magnesium af, en deze mineralen beginnen neer te slaan en vormen vaste kristallen op de oppervlakken waar ze zijn verwarmd.

Gevolgen van ketelsteen in scheepsmotoren:

 1. Vermogensverlies: Ketelsteen vormt een isolerende laag op de warmteoverdragende oppervlakken, wat de warmteoverdracht vermindert. Dit kan leiden tot oververhitting van de motor en vermogensverlies, omdat de motor moeite heeft met het afvoeren van warmte.
 2. Brandstofverbruik: Door het vermogensverlies als gevolg van ketelsteen kan de motor meer brandstof verbruiken om dezelfde prestaties te leveren, wat leidt tot hogere operationele kosten.
 3. Verhoogde onderhoudskosten: Het verwijderen van ketelsteen en het herstellen van beschadigde componenten kan arbeidsintensief en kostbaar zijn. Regelmatig onderhoud om ketelsteen te voorkomen en te verwijderen, kan helpen de onderhoudskosten te beperken.
 4. Schade aan componenten: In ernstige gevallen kan ketelsteen leiden tot corrosie en permanente schade aan de warmteoverdragende oppervlakken van de motor.

Om ketelsteen te voorkomen of te behandelen, worden vaak waterbehandelingssystemen en chemische behandelingen gebruikt om de mineralen in het koelwater te beheersen en te voorkomen dat ze zich ophopen. Regelmatig onderhoud en inspectie van het koelsysteem zijn van cruciaal belang om ketelsteenproblemen te identificeren en aan te pakken voordat ze ernstige gevolgen hebben voor de prestaties en betrouwbaarheid van scheepsmotoren.

Een lekke koppakking is te herkennen aan water in de olie welke ook weer resulteert tot grijze drap (goed zichtbaar onder de oliedop).

Een andere mogelijkheid is lucht in de interkoeling-expansie tank. Compressie druk welke zich een weg baant richting de stotenstangenkamer die weer in het carter komt en vervolgens dus weer naar de luchtinlaat ( luchtfilter) gaat.

Een derde mogelijkheid is een roetende en rokende motor, stoom (witte rook) uit de uitlaat, onregelmatig draaien of slecht starten.

Een lekke koppakking ontstaat meestal door oververhitting van de motor en dat had voorkomen kunnen worden… (even met de vinger wijzen naar hen die het onderhoud zelf doen, maar te onregelmatig)

Wij hebben wekelijks zo’n 2 tot 4 motorblokken op hun eigen werkbank staan die voor uiteenlopende redenen zijn gedemonteerd. Een lekke koppakking is een van die redenen.

Een lekke verstuiver in een dieselmotor is een probleem waarbij de brandstofverstuiver, het component dat de brandstof in de verbrandingskamer van de cilinder spuit, niet goed afdicht en brandstof lekt wanneer dat niet zou moeten. Dit kan verschillende oorzaken hebben en kan ernstige gevolgen hebben voor de motor en de prestaties ervan.

Hier zijn enkele mogelijke oorzaken en gevolgen van een lekke verstuiver:

Oorzaken van een lekke verstuiver:

 1. Slijtage: Na verloop van tijd kunnen de afdichtingen en afdichtingselementen in de verstuiver verslijten, waardoor brandstof kan lekken.
 2. Verontreiniging: Verontreinigingen in de brandstof kunnen de verstuiver aantasten en afdichtingsproblemen veroorzaken.
 3. Verkeerde montage: Een verkeerde installatie van de verstuiver, inclusief onjuiste afdichtingen of aandraaimomenten, kan lekkage veroorzaken.
 4. Beschadiging: Fysieke schade aan de verstuiver, zoals krassen of deuken, kan lekken veroorzaken.

Gevolgen van een lekke verstuiver:

 1. Brandstoflekkage: Het meest voor de hand liggende gevolg van een lekke verstuiver is brandstoflekkage. Dit kan leiden tot een brandstofgeur rond de motor en potentieel brandgevaar.
 2. Vermogensverlies: Een lekke verstuiver kan leiden tot vermogensverlies omdat de brandstof niet op de juiste manier wordt ingespoten in de verbrandingskamer. Dit kan resulteren in een afname van het motorvermogen en een slechtere brandstofefficiëntie.
 3. Onregelmatig lopen: De motor kan onregelmatig lopen, met schokkerig stationair draaien en onstabiele prestaties.
 4. Rookontwikkeling: Een lekke verstuiver kan ook leiden tot overmatige rookontwikkeling uit de uitlaat vanwege onvolledige verbranding van de brandstof.
 5. Motorbeschadiging: Als een lekke verstuiver niet tijdig wordt gerepareerd, kan dit leiden tot ernstige motorschade. De onjuiste verbranding en de overmatige belasting van de motor kunnen leiden tot oververhitting en beschadiging van zuigers, cilinders en andere componenten.

Het is belangrijk om een lekke verstuiver snel aan te pakken om verdere schade te voorkomen en de motorprestaties te herstellen. Reparatie of vervanging van de defecte verstuiver is meestal de beste oplossing. Het is ook raadzaam om regelmatig onderhoud en inspectie van de brandstofinjectiecomponenten uit te voeren om problemen met verstuivers te voorkomen.

Als de dieselmotor van je boot een oliespoor achterlaat op het water, is dit meestal een teken van een olielek in het koelsysteem of de motorruimte. Dit kan verschillende oorzaken hebben en kan leiden tot milieuschade, motorschade en mogelijke veiligheidsproblemen. Hier zijn enkele mogelijke oorzaken, wat er moet gebeuren en wat de gevolgen kunnen zijn:

Mogelijke oorzaken van een oliespoor op het water:

 1. Olielekkage: Er kan een olielekkage zijn in de motorruimte, meestal veroorzaakt door defecte afdichtingen, pakkingen, olieleidingen of oliefilters.
 2. Olie in het koelsysteem: Als er olie in het koelsysteem lekt, kan dit leiden tot een oliespoor op het water. Dit kan gebeuren als de warmtewisselaar lekt of als er een probleem is met de oliekoeler.
 3. Overvulling van de motorolie: Als er te veel olie in het carter zit, kan dit leiden tot overstroming van de motorolie en het lekken van overtollige olie in het water.

Wat te doen:

Als je een oliespoor op het water opmerkt, is het belangrijk om snel actie te ondernemen:

 1. Stop de motor: Schakel de motor uit om verdere olielekkage te voorkomen en om te voorkomen dat de motor schade oploopt door een laag oliepeil.
 2. Zoek het lek: Probeer de bron van het olielek te identificeren door visuele inspectie van de motorruimte en het koelsysteem.
 3. Repareer het lek: Nadat je de bron van het lek hebt gevonden, laat de nodige reparaties uitvoeren. Dit kan het vervangen van afdichtingen, pakkingen of het repareren van beschadigde onderdelen omvatten.
 4. Verwijder de olieverontreiniging: Als er een aanzienlijke hoeveelheid olie in het water is gelekt, moet de verontreiniging worden verwijderd om milieuschade te voorkomen. Dit kan vereisen dat je contact opneemt met de relevante autoriteiten of milieubeschermingsinstanties om de juiste procedures te volgen.

Gevolgen voor de motor:

De gevolgen voor de motor kunnen variëren, afhankelijk van de omvang van het olielek en de duur van de blootstelling aan olie. Potentiële gevolgen kunnen zijn:

 • Slijtage aan motoronderdelen als gevolg van olieverlies.
 • Vermogensverlies en verminderde prestaties.
 • Oververhitting als gevolg van een laag oliepeil.
 • Motorbeschadiging als het lek niet tijdig wordt gerepareerd.

Het is van groot belang om de bron van het olielek te identificeren en te verhelpen om verdere schade aan de motor te voorkomen. Regelmatig onderhoud en inspectie zijn van cruciaal belang om dit soort problemen te voorkomen en ervoor te zorgen dat de motor in optimale staat blijft functioneren.

Is compressielucht welke tijdens de compressieslagen verloren gaat en vervolgens zich via de uitgesleten voeringen langs de zuigers en veren naar beneden blaast.

Bij de meeste scheepsmotoren verlaat deze onderdruk (of ook wel carterdruk genoemd) de motor via de carter ontluchting naar de lucht inlaat.
Je herkent het meestal aan een slangetje welke op het luchtfilter is bevestigt. Als je deze los zou maken en je houd je vinger er een halve minuut op en laat vervolgens de lucht weer ontsnappen dan merk je pas hoeveel lucht er uiteindelijk verloren gaat. Ook komt er wel rook door naar buiten, of zelfs olienevel en -spetters .  

In het ergste geval zou een scheepsmotor in dit soort situaties op z’n eigen olie kunnen gaan draaien en op hol slaan. Je merkt dat aan het af en toe oplopen van het toerental. Alsof iemand anders af en toe spontaan een flinke dot gas geeft. Als u dat ervaart: aanleggen, of anker uit en motor onmiddellijk stoppen om erger te voorkomen.

Wij hebben wekelijks zo’n 2 tot 4 motorblokken op hun eigen werkbank staan die voor uiteenlopende redenen zijn gedemonteerd. Dit is een van die redenen.

Als de dieselmotor van je boot roet achterlaat op het water, kan dit duiden op een probleem met de verbranding of de uitlaatgassen. Roetuitstoot kan schadelijk zijn voor het milieu en kan wijzen op inefficiënte verbranding of technische problemen met de motor. Hier zijn enkele mogelijke oorzaken, wat er moet gebeuren en wat de gevolgen kunnen zijn:

Mogelijke oorzaken van roetuitstoot:

 1. Onjuiste brandstof-luchtmengsel: Een onjuist brandstof-luchtmengsel kan leiden tot onvolledige verbranding van dieselbrandstof, wat roetuitstoot kan veroorzaken. Dit kan worden veroorzaakt door problemen met de brandstoftoevoer of de luchtinlaat.
 2. Versleten injectoren: Versleten of vuile brandstofinjectoren kunnen de verstuiving van brandstof in de verbrandingskamer verstoren en onvolledige verbranding veroorzaken.
 3. Slecht afgestelde motor: Een slecht afgestelde motor kan leiden tot inefficiënte verbranding en verhoogde roetvorming.
 4. Verontreinigde luchtinlaat of uitlaatgassen: Luchtinlaat- of uitlaatsystemen die verstopt zijn of vervuild kunnen de verbrandingsefficiëntie verminderen en leiden tot roetuitstoot.
 5. Slecht onderhouden motor: Een motor die niet regelmatig wordt onderhouden, kan problemen ontwikkelen die de verbrandingsefficiëntie verminderen.

Gevolgen van roetuitstoot:

De gevolgen van roetuitstoot kunnen variëren, maar ze kunnen onder meer zijn:

 • Milieuproblemen, waaronder watervervuiling en luchtvervuiling.
 • Slechtere brandstofefficiëntie, wat kan leiden tot hogere brandstofkosten.
 • Motorproblemen, zoals verhoogde slijtage en prestatieproblemen.
 • Mogelijke juridische gevolgen als de uitstootnormen worden overschreden.

Het is belangrijk om de oorzaak van de roetuitstoot te achterhalen en maatregelen te nemen om dit te verminderen om milieuvervuiling te voorkomen, de motorprestaties te optimaliseren en mogelijk juridische problemen te vermijden. Regelmatig onderhoud en naleving van de emissienormen zijn belangrijk om de impact van de dieselmotor op het milieu te minimaliseren.

Het uitlijnen van een motor verwijst meestal naar het correct positioneren en uitbalanceren van de verschillende componenten en systemen in de motor. Dit proces is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de motor efficiënt en betrouwbaar werkt. Hier zijn enkele redenen waarom het uitlijnen van een motor belangrijk is:

 1. Efficiënte werking: Het uitlijnen van de motor zorgt ervoor dat alle componenten, zoals de krukas, nokkenas, zuigers en kleppen, correct zijn gepositioneerd en op elkaar zijn afgestemd. Dit optimaliseert de verbranding en zorgt voor maximale vermogensafgifte en brandstofefficiëntie.
 2. Minder slijtage: Een goed uitgelijnde motor heeft minder wrijving en slijtage tussen bewegende onderdelen. Hierdoor gaan de onderdelen langer mee en blijft de motor langer betrouwbaar.
 3. Soepele werking: Een goed uitgelijnde motor werkt soepeler en levert consistente prestaties. Dit resulteert in een comfortabelere rijervaring.
 4. Emissies en brandstofefficiëntie: Een correct uitgelijnde motor kan de uitstoot verminderen en de brandstofefficiëntie verbeteren, wat zowel milieuvriendelijker als kosteneffectiever is.
 5. Vermogensafgifte: Een nauwkeurige uitlijning zorgt ervoor dat de motor zijn maximale vermogen kan leveren. Dit is vooral belangrijk voor voertuigen en machines waar prestaties van cruciaal belang zijn.

Wat er kan gebeuren als je de motor niet goed uitlijnt:

 1. Vermogensverlies: Een slechte uitlijning kan leiden tot een vermogensverlies, wat resulteert in lagere prestaties en acceleratie.
 2. Slijtage: Onjuiste uitlijning kan leiden tot overmatige slijtage en beschadiging van motoronderdelen, wat leidt tot vroegtijdige reparaties of revisie.
 3. Onregelmatige slijtage van banden (in het geval van een auto): Als de aandrijflijn van een voertuig niet goed is uitgelijnd, kunnen de banden ongelijkmatig slijten en kan de brandstofefficiëntie verminderen.
 4. Trillingen en ongemak: Een slechte uitlijning kan trillingen veroorzaken, wat leidt tot oncomfortabel rijden of werken.
 5. Verhoogde brandstofverbruik en uitstoot: Een motor die niet goed is uitgelijnd, kan inefficiënter werken en meer brandstof verbruiken, wat leidt tot hogere operationele kosten en een grotere ecologische voetafdruk.

Over het algemeen is het uitlijnen van een motor een essentieel onderdeel van het onderhoud om de levensduur en prestaties van de motor te optimaliseren, en om problemen en kosten op de lange termijn te voorkomen. De specifieke uitlijningsprocedures variëren afhankelijk van het type motor (bijvoorbeeld een auto- of scheepsmotor) en het doel van het gebruik (bijvoorbeeld transport of industriële toepassingen). Het wordt meestal uitgevoerd door ervaren monteurs of technici met de juiste kennis en apparatuur.

Een “vastloper” bij een scheepsmotor is een ernstig mechanisch probleem waarbij de bewegende delen van de motor stoppen met draaien en de motor niet langer functioneert. Dit kan verschillende oorzaken hebben en is meestal een ernstig en kostbaar probleem. Hier zijn enkele situaties waarin een motor kan vastlopen:

 1. Smeringsproblemen: Onvoldoende of slechte smering van de motor kan leiden tot oververhitting en slijtage van de bewegende delen, zoals zuigers en lagers. Dit kan uiteindelijk resulteren in een vastloper omdat de wrijving en hitte te hoog worden.
 2. Koelingsproblemen: Als de motor oververhit raakt door een falend koelsysteem, kan dit leiden tot uitzetting van motoronderdelen en vastlopen.
 3. Blokkeringen of vastzittende onderdelen: Vreemde voorwerpen of verontreinigingen in de motor kunnen leiden tot blokkades of vastzittende onderdelen, wat kan resulteren in een motorvastloper.
 4. Distributieproblemen: Als de distributieriem of -ketting breekt of verspringt, kunnen de kleppen en zuigers met elkaar in aanraking komen, wat ernstige schade en een vastloper kan veroorzaken.
 5. Brandstofproblemen: Onjuiste brandstoftoevoer, zoals een te arm of te rijk brandstofmengsel, kan leiden tot onvolledige verbranding, oververhitting en een vastloper.
 6. Mechanische storingen: Structurele problemen in de motor, zoals gebroken zuigers, drijfstangen of krukassen, kunnen tot een vastloper leiden.

Wij hebben wekelijks zo’n 2 tot 4 motorblokken op hun eigen werkbank staan die voor uiteenlopende redenen zijn gedemonteerd. Dit is een van die redenen.

Een vastloper is meestal een ernstig probleem en kan aanzienlijke schade aan de motor veroorzaken. In sommige gevallen kan het zelfs resulteren in onherstelbare schade aan de motor, wat kan leiden tot de noodzaak van een volledige motorrevisie of vervanging. Het is van cruciaal belang om de oorzaken van een vastloper te begrijpen en te voorkomen door regelmatig onderhoud en zorgvuldig gebruik van de motor.

Om verbrande kleppen te voorkomen, moet de kleppen worden gesteld. Een motor draait op brandstof, (diesel) én lucht. Door de kleppen conform de opgave van de fabriek af te stellen, zorg je er voor dat de motor de juiste hoeveelheid lucht kan aanzuigen. Als de motor dan warm is, moeten de kleppen ook goed kunnen sluiten in de compressie slag.

Wanneer moet je de kleppen stellen?
Als de motor flink rookt of zelfs uitslaat bij hogere belastingen, dan wordt het zeker tijd om de kleppen te stellen.

Als de klepspeling niet correct meer is en de motor uit slaat, dan komt dat omdat deze geen compressie meer heeft. Inmiddels is er dan al zeker sprake geweest van zogenaamde ‘snijlucht’ die een klep ernstig kan beschadigen of zelfs klepstelen kan afsnijden. Met alle gevolgen van dien.

Snijlucht ontstaat ook doordat de klepzittingen en kleppen zijn weg geroest door het jarenlange gebruik binnen de watergekoelde uitlaat. Het komt wel voor dat de klepschotel die dan is afgesneden in de draaiende motor valt waarna de ramp binnen in de motor niet te overzien is. In dit geval is een revisie van de kop aan de orde en als dan ook nog de zuigers zijn beschadigd dan belandt deze motor bij ons op de montagetafel. 

Wij hebben wekelijks zo’n 2 tot 4 motorblokken op hun eigen werkbank staan die voor uiteenlopende redenen zijn gedemonteerd. Dit is een van die redenen

Een “vreter” in de context van een motor verwijst meestal naar een ernstig probleem met de motor, waarbij er sprake is van abnormale slijtage of beschadiging van de bewegende delen, zoals zuigers en cilinders. Deze slijtage kan zo ernstig zijn dat de motor niet meer goed functioneert. De term “vreter” wordt vaak gebruikt in de context van verbrandingsmotoren met interne verbranding, zoals benzinemotoren of dieselmotoren. Er zijn verschillende redenen waarom dit probleem kan optreden:

 1. Smeermiddeltekort: Onvoldoende smering van de motor kan leiden tot wrijving en oververhitting van bewegende delen, wat ernstige slijtage kan veroorzaken. Dit kan gebeuren als er te weinig olie in de motor aanwezig is, als de olie niet regelmatig wordt ververst, of als er een olielek is.
 2. Verontreiniging: Verontreinigingen in de olie, zoals vuil, gruis of metaaldeeltjes, kunnen leiden tot schurende slijtage en schade aan de motoronderdelen. Dit kan resulteren in wat wordt aangeduid als “vreten.”
 3. Oververhitting: Als de motor oververhit raakt, kunnen de bewegende delen uitzetten en vastlopen. Dit kan leiden tot ernstige slijtage en schade aan de zuigers, cilinders en andere componenten.
 4. Verkeerd brandstof-luchtmengsel: Een verkeerd brandstof-luchtmengsel kan leiden tot abnormale verbranding en verhoogde temperaturen in de verbrandingskamer, wat de slijtage van de motor kan verergeren.
 5. Langdurige zware belasting: Het gebruik van de motor onder langdurige zware belasting, zoals bij het trekken van zware ladingen of bij het rijden in extreme omstandigheden, kan leiden tot overmatige slijtage en beschadiging van motoronderdelen.

Wanneer een motor wordt aangeduid als een “vreter,” is dit meestal een teken dat de motor ernstige schade heeft geleden en waarschijnlijk gerepareerd of gereviseerd moet worden. Het is belangrijk om de oorzaak van het probleem vast te stellen om verdere schade te voorkomen en ervoor te zorgen dat de motor goed functioneert. Het uitvoeren van regelmatig onderhoud en het volgen van de aanbevelingen van de fabrikant kan helpen om “vreten” en andere ernstige motorschade te voorkomen.

Een motor wordt een “warmloper” genoemd wanneer deze oververhit raakt tijdens bedrijf. Dit kan gebeuren als gevolg van verschillende oorzaken, maar over het algemeen wordt het probleem veroorzaakt door een te hoge bedrijfstemperatuur. Hier zijn enkele veelvoorkomende redenen voor het optreden van een warmloper:

 1. Koelsysteemproblemen: Een van de meest voorkomende oorzaken van een warmloper is een defect in het koelsysteem van de motor. Dit kan bijvoorbeeld een lekkende radiator, een verstopte koelvloeistofleiding, een slecht functionerende waterpomp of een defecte thermostaat omvatten. Deze problemen kunnen leiden tot een verminderde koeling van de motor, wat resulteert in oververhitting.
 2. Olieproblemen: Onvoldoende smering van de motor kan leiden tot wrijving en oververhitting. Als de oliepeil te laag is of als de olie verouderd en vervuild is, kan dit bijdragen aan het probleem van een warmloper.
 3. Lange tijd stationair draaien: Als een motor gedurende lange tijd stationair draait, zoals in files of wanneer de motor draait zonder dat de auto beweegt, kan er onvoldoende luchtstroom zijn om de koeling te behouden. Dit kan leiden tot oververhitting.
 4. Geblokkeerde luchtcirculatie: Als de radiateur of de luchtinlaten van de motor verstopt zijn door vuil, bladeren of andere obstakels, kan de luchtcirculatie beperkt worden, wat de koeling van de motor negatief beïnvloedt.
 5. Zware belasting: Bij gebruik onder zware belasting, zoals het trekken van een zware aanhanger bergop, kan de motor oververhit raken als deze niet voldoende is ontworpen om de extra belasting aan te kunnen.
 6. Problemen met de brandstof-luchtmenging: Een te arm brandstof-luchtmengsel kan de verbrandingstemperatuur in de motor verhogen, wat kan leiden tot oververhitting. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als er een vacuümlek is of als de motor onjuist is afgesteld.

Een warmloper kan leiden tot ernstige motorschade als deze niet tijdig wordt aangepakt. Het is belangrijk om de oorzaak van oververhitting te identificeren en te corrigeren om blijvende schade aan de motor te voorkomen. Het kan nodig zijn om de motor af te zetten en te laten afkoelen voordat verdere stappen worden ondernomen. Het is ook verstandig om regelmatig onderhoud uit te voeren om problemen te voorkomen en de motor op de juiste temperatuur te houden.

Is water ontstaat omdat het water via de uitlaatpoorten van het spruitstuk, de motor weer inloopt via 1 van de openstaande uitlaatkleppen.  Het water komt dan boven op de zuiger te staan van de betreffende openstaande verbrandingskamer.  Als dan in het slechtste geval op dat moment de motor zou worden gestart dan komt de zuiger alwaar het water zich bovenop heeft verzameld omhoog totdat hij niet meer kan.  (lucht is uiteindelijk te comprimeren, maar water dus niet).  

Deze abrupte stop van de motor wordt dus waterslag genoemd.  

Hoe herken ik waterslag?
Waterslag herken je aan verschillende zaken. De minst erger is een grijs, cappuccino kleurige motorolie. Ze ruikt ook vreemd. Als dit het enige is, dan is het voldoende om de olie + het oliefilter te vervangen.

Maar het kan erger.
De erge versie van de waterslag herken je aan witte rook uit de uitlaat. Als dat het geval is, leert de ervaring dat in 98% van de gevallen, de drijfstang krom is geworden. Dit vanwege de hoge (water) druk boven op de cilinder. De drijfstang zit binnen in de motor en het vervangen ervan is een klusje dat in de werkplaats moet gebeuren.

Wij hebben wekelijks zo’n 2 tot 4 motorblokken op hun eigen werkbank staan die voor uiteenlopende redenen zijn gedemonteerd. Dit is een van die redenen.

Hoe komt dat water er eigenlijk in?
Er wordt wel gedacht dat water in het spruitstuk, via de uitlaat naar binnen komt. Menigeen heeft dat vervolgens bij zijn eigen boot onderzocht en is er dan ook van overtuigd dat dat niet kan omdat de (water)slang is gemonteerd aan een zwanenhals of dat de slang via een hoge bocht weer naar beneden word afgebogen en vervolgens het schip verlaat.

Dat is correct. Want het water komt niet via de uitlaat naar binnen, maar via de buitenwaterpomp.  We hebben hier te maken met hevelwerking.  Dit water kan de vrijheid van de uitlaatslang vinden omdat het injectiepunt in de uitlaatslang, lager ligt dan de waterspiegel buiten de boot. Bij het uitzetten van de motor blijft dan soms het water hevelen totdat de slang vol is en de motor in kan lopen.

(Het is ook correct dat je nu constateert dat de waterpomp versleten is en dus aan vernieuwing toe is.)

Als de diesel motor van je boot zoveel uitlaatgassen produceert dat de achterkant van de boot zwart wordt, is dit een teken van een probleem met de verbranding en de uitlaatgassen. Dit kan duiden op een inefficiënte verbranding en de uitstoot van onverbrande koolstofdeeltjes, wat schadelijk kan zijn voor het milieu en kan wijzen op technische problemen met de motor. Hier zijn enkele mogelijke oorzaken, wat er moet gebeuren en wat de gevolgen kunnen zijn:

Mogelijke oorzaken van overmatige roetuitstoot:

 1. Onjuiste brandstof-luchtmengsel: Een onjuist brandstof-luchtmengsel kan leiden tot onvolledige verbranding van dieselbrandstof, wat roetuitstoot kan veroorzaken. Dit kan worden veroorzaakt door problemen met de brandstoftoevoer, luchtinlaat of de injectie.
 2. Versleten injectoren: Versleten of verstopte brandstofinjectoren kunnen de verstuiving van brandstof in de verbrandingskamers verstoren, wat onvolledige verbranding en roetvorming kan veroorzaken.
 3. Onjuiste timing van brandstofinjectie: Als de timing van de brandstofinjectie niet correct is afgesteld, kan dit de verbrandingsefficiëntie verminderen en roetuitstoot verhogen.
 4. Vervuild luchtinlaat- of uitlaatsysteem: Vervuiling of verstoppingen in het luchtinlaat- of uitlaatsysteem kunnen de verbranding verstoren en leiden tot roetuitstoot.
 5. Algemene motorslijtage: Algemene slijtage van motoronderdelen kan de verbrandingsefficiëntie verminderen en bijdragen aan overmatige roetvorming.

Gevolgen voor de motor:

De gevolgen van overmatige roetuitstoot kunnen variëren, maar ze kunnen onder meer zijn:

 • Vermogensverlies en verminderde prestaties.
 • Slechtere brandstofefficiëntie, wat kan leiden tot hogere brandstofkosten.
 • Motorbeschadiging als gevolg van onvolledige verbranding en verhoogde slijtage.
 • Milieuproblemen vanwege verhoogde luchtvervuiling en mogelijke boetes voor het niet voldoen aan emissienormen.