Hier heb ik de geschiedenis van de uitvinder die in onze wereld niet meer weg te denken is.

De uitvinder, Rudolf Diesel.

Rudolf Diesel in memoriaal tot aan met die technische begrippen en definities

waardoor we nu voort bewegen op diesel aangedreven vaartuigen.

Rudolf Christian Karl Diesel,


Werd op 18 maart 1858 te Parijs geboren. Hij was de zoon van Theodoor Diesel en Elise Strobel, Duitse migranten die in 1848 op de vlucht waren geslagen voor de Duitse revolutie. Vader Diesel was een goed verdienende zelfstandige leer bewerker en boekbinder. Maar toen in 1870 de Frans-Pruisische oorlog uitbrak, was hun gezin vanwege hun Duitse afkomst in Frankrijk ongewenst, zodat ze tijdelijk naar Londen vertrokken. De jonge Diesel ging alleen bij een oom in het Beierse Augsburg wonen. Deze oom was een hoogleraar wiskunde, die zijn begaafde neefje liet verder studeren aan de technische hogeschool in München, het befaamde Münchener Polytechnicum, waar hij in 1880 afstudeerde.
Rudolf Diesel volgde hier onder meer de colleges van professor Linde, die thermodynamica doceerde en er voortdurend op hamerde dat het rendement van de bestaande stoommachines amper 10% was, en dat dus 90% van de energie zonder meer verloren ging. Hier ligt de aanzet van Diesels jarenlange experimenteren en ontwerpen, die uiteindelijk leidden tot een eerste patent in 1892 en een volwaardige, nieuwe verbrandingsmotor in 1897.


Rond 1885 was Rudolf Diesel van plan om een motor met een veel hoger rendement dan de stoommachine te ontwikkelen. Het was Diesel zijn idee om lucht tot een dergelijke druk te comprimeren dat in die gecomprimeerde en daardoor zeer hete lucht ingespoten brandstof tot ontbranding zou komen, zonder ontstekingsmechanisme. Op 28 februari 1892 werd Diesel patent motor gepubliceerd in het boek met in het Nederlands de titel Theorie en constructie van een rationele warmte-motor. Een belangrijke mijlpaal werd gehaald in 1894 toen het eerste prototype van Diesel's motor voor het eerst liep gedurende ongeveer één minuut. Dit prototype was ruim 3 meter hoog en haalde een compressie van 80 atmosfeer. Een verbeterd prototype werd gebouwd in 1897 in de Maschinenfabrik Augsburg Nurnberg. nummer 67207 verleend op het idee in een verbrandingsmotor het brandstof mengsel door hoge compressie te ontsteken.

De eerste dieselmotor.

 


Ik als diesel reparateur/specialist in de plezier en binnenvaart,

realiseer mij in het bijzonder dat deze geweldige uitvinding mijn leven sterk heeft bepaald.

Dank je Rudolf.

ondergetekend: Cornelis Meester.

Meester Motorenrevisie & Scheepsreparatie. update 25 aug 2014.